FAQs Complain Problems

एन, कानुन तथा निर्देशिका

मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु 09/03/2019 - 12:03
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:11
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:10
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ 05/31/2019 - 11:35
फिदिम नगरपालिकाको मिति २०७६।०१।२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठबबाट पारित नियमावली तथा कार्यविधिहरु
फिदिम नगरपालिकाको मिति २०७६।०१।२९ गतेको कार्यपालिकाको बैठबबाट पारित नियमावली तथा कार्यविधिहरु 05/31/2019 - 11:34
फिदिम बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५
फिदिम बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ 03/27/2019 - 15:56
२०७५।०९।३० गतेको नगर सभाबाट पारित एेन कार्यविधि तथा नियमावली
२०७५।०९।३० गतेको नगर सभाबाट पारित एेन कार्यविधि तथा नियमावली 02/18/2019 - 12:07
फिदिम न.पा. अा.व. २०७५।७६ काे बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम
फिदिम न.पा. अा.व. २०७५।७६ काे बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम 08/03/2018 - 14:27
दाेश्राे नगर सभाबाट पारित ऐन, कानुन तथा निर्देशिका
दाेश्राे नगर सभाबाट पारित ऐन, कानुन तथा निर्देशिका 04/16/2018 - 14:26
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४
ऐन, नियमावली, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधि - २०७४ 02/20/2018 - 13:30

Pages