FAQs Complain Problems

Act, law and directives

फिदिम अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धि कार्यविधी 2080
फिदिम अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण सम्वन्धि कार्यविधी 2080 05/10/2024 - 13:38
साना सिचाई कार्यविधि २०८०
साना सिचाई कार्यविधि २०८० 05/10/2024 - 13:31
फिदिम नगरपालिका स्थानीय वन ऐन २०८०
फिदिम नगरपालिका स्थानीय वन ऐन २०८० 05/10/2024 - 12:25
आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०८०
आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०८० 05/10/2024 - 12:13
फिदिम नगरपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८०
फिदिम नगरपालिका सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०८० 01/16/2024 - 15:04
फिदिम नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०
फिदिम नगरपालिकाको बाल अधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० 01/16/2024 - 14:53
फिदिम नगरपालिका आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०८०
फिदिम नगरपालिका आवासीय विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि ,२०८० 01/16/2024 - 14:52
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८०
नगर प्रहरी संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन) २०८० 01/09/2024 - 08:13
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री
मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री 09/22/2023 - 14:21
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८०
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० 07/29/2023 - 14:20

Pages