FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

मुलुकी देवानी संहिता सम्बन्धी JICA द्वारा तयार गरेको सन्दर्भ सामाग्री 09/22/2023 - 14:21
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०८० 07/29/2023 - 14:20
फिदिम नगरपालिका अर्थ तथा सार्वजनिक लेखा समिति (कार्य संचालन) कार्यविधि २०७९ 03/03/2023 - 13:10
फिदिम नगरपालिका निर्माण व्यवसायी ईजाजत–पत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 13:09
फिदिम नगरपालिका टोल विकास संस्था गठन एवं सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ 03/03/2023 - 12:49
फिदिम नगर प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन–२०७९ 03/03/2023 - 12:47
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि (पहिलो संशोधन), २०७९ 03/03/2023 - 12:44
फिदिम नगरपालिका भू-उपयोग योजना २०७९ 12/15/2022 - 11:45
फिदिम नगरपालिका शिक्षा (पहिलो संशोधन) नियमावली,२०७९ 08/07/2022 - 16:27
फिदिम नगरपालिका आर्थिक ऐन २०७९ 08/07/2022 - 16:15

Pages