FAQs Complain Problems

समाचार

Act, law and directives

फिदिम नगरपालिकाको संशोधित विनियोजन ऐन २०७७ 05/07/2021 - 20:14
स्थानिय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७७. 05/07/2021 - 18:47
कृषि व्यवसाय (अनुमति, दर्ता र नविवरण तथा अभिलेख) कार्यविधि, २०७७ 05/07/2021 - 18:45
मिति २०७६।०४।३२ गतेको कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित कार्यविधिहरु 09/03/2019 - 12:03
फिदिम नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:11
फिदिम नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/27/2019 - 16:10
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि २०७६ 05/31/2019 - 11:35
फिदिम बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ 03/27/2019 - 15:56
२०७५।०९।३० गतेको नगर सभाबाट पारित एेन कार्यविधि तथा नियमावली 02/18/2019 - 12:07
फिदिम न.पा. अा.व. २०७५।७६ काे बार्षिक बजेट, निति तथा कार्यक्रम 08/03/2018 - 14:27

Pages