FAQs Complain Problems

News and Notices

सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस नगरपालिकाले आ.व. ०८०।८१ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिसम्म सञ्चालन गरेको योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक प्रगति समीक्षा एवं सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम देहायको मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन गरिने भएकोले उक्त कार्यक्रममा यहाँको उपस्थितिका लागि सादर अनुरोध छ ।
देहायः

Pages